ORATÒRIA, COMUNICACIÓ I LIDERATGE

TÈCNIQUES I ENTRENAMENT PER L'ORATÒRIA, COMUNICACIÓ I LIDERATGE

Un entrenament personalitzat en l'àmbit de l'oratòria, comunicació i lideratge t'assenyala les situacions i aspectes rellevants i profunds sobre els teus hàbits comunicatius i et dóna idees per millorar la teva forma de gestionar-los de manera eficaç. Et desafia a anar més enllà del lloc on normalment et quedes i t'ajuda a aprofitar al màxim les teves habilitats i competències.

La meva serà una veu que t'impulsi, et faci créixer i t'acompanyi en el desenvolupament de la feina. Es tracta de posar-nos davant de la realitat per triar i decidir què fem amb ella. Implementar els recursos i connectar tot això per arribar a la gent.

No té res a veure la preparació en comunicació i lideratge actual amb la de fa un temps. Tampoc la societat no és la mateixa. Estem en un canvi de paradigma cap a un valor i reconeixement de l'essència de les persones i quines motivacions i valors transmeten. I és per aquest motiu que l'entrenament de les habilitats i competències comunicatives, així com la gestió de les emocions, són imprescindibles.


Diversos professionals que han treballat amb mi han dit...

"La meva experiència durant les sessions d'oratòria les puc resumir en tres paraules: veritat, qüestionament i emancipació del gest i la paraula. La Míriam em va empènyer i em va transmetre aquestes tres paraules que són coneixements i aprenentatges en un espai de confiança, rigor i proximitat per poder fer possible una comunicació més autèntica en els meus encàrrecs professionals."
  - Silvia García Márquez. Consultora / Col·laborador Docent / Investigadora cultural. Grau de Psicologia i Educació Social. Universitat Oberta de Catalunya
"A les sessions de la Míriam es treballa la comunicació, des d’una altra mirada, creant un nou espai on s’uneixen les paraules, les expressions i les intencions del que es vol dir. Amb el seu acompanyament s’aprèn a donar-li forma i a posar la música perquè tot agafi el ritme i l’entonació més adient per aconseguir els objectius. Doncs així, és com el discurs s’omple de colors i de notes perquè a l’hora de llegir les paraules es diguin interpretant una partitura.
L’expertesa de la Míriam és de gran ajuda per sentir-se amb la comoditat i confidencialitat a l’hora d’aprendre i expressar. A part, per la seva trajectòria té gran facilitat per empatitzar i adaptar-se als reptes o dificultats en cada cas.
Les serves tècniques ajuden a tenir recursos per superar adversitats tant a nivell personal com professional."
  - Marta Bisquerra. Coordinació de la RIEEB (Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar)
"Treballar amb la Míriam és una font d'inspiració, un repte apassionant en el qual et transmet el seu amor per la feina."
  - Albert Alemany. Actor / Docent d'interpretació / Professor Associat al Postgrau en Lideratge Polític. Universitat Autònoma de Barcelona
"Benvolguda i polifacètica Míriam.
Fa molts anys que treballem junts en els màsters i postgraus que la UAB ofereix sobre comunicació i lideratge aplicats a la política. Les teves classes i les teves idees han estat claus per a l’èxit. Has marcat un estil propi en la transmissió de tècniques i estratègies útils per a la millora de les competències comunicatives i de lideratge amb centenars d’alumnes, que sempre han celebrat les teves ensenyances.
Per aquesta raó, no m’estranya, sinó que considero que és una conseqüència lògica i desitjable, que ofereixis els teus coneixements i la teva expertesa per a la formació i l’assessorament professional de les Tècniques d’entrenament per a l’oratòria, la comunicació i el lideratge. T’auguro i desitjo molt èxit en aquesta nova aventura professional."
  - Tomás Peire Fernández. Director dels cursos de postgrau de Comunicació i Lideratge Polític de la UAB

COMPETÈNCIA DIRECTA: MILLORA DELS RECURSOS EXPRESSIUS I DE COMUNICACIÓ

El coneixement d'alguns principis teòrics i tècnics fonamentals relacionats amb el nostre cos i la nostra veu predisposa a l'individu en situació de comunicar i comunicar-se amb els altres de manera més clara i eficaç. Amb l'ampliació de la gamma expressiva la persona guanya en expressivitat i naturalitat.

COMPETÈNCIA INDIRECTA: PRESÈNCIA FÍSICA, SEGURETAT I PODER DE SEDUCCIÓ

La consciència i "reconeixement" de l'esquema corporal, d'un tot orgànic del "jo" comunicant, redunda en la millora qualitativa de la presència de l'individu. També en la seva disponibilitat i actitud, així com en el control emocional, tant en l'activitat professional del dia a dia com davant d'allò imprevist.


OBJECTIUS GENERALS

 • Adquirir les eines necessàries per tal de perfeccionar les competències en l'àrea de l'expressió verbal i gestual.
 • Aconseguir una millora en la capacitat de comunicació.
 • Ampliació de la gamma expressiva de la persona.
 • Identificar els punts forts i els punts febles del professional de la gestió en l'àmbit de l'expressió i la comunicació.
 • Prendre consciència de la necessitat de treballar en aquesta àrea de coneixement.
 • Tenir notícia de les eines necessàries per controlar i optimitzar els recursos expressius propis i les estratègies comunicatives.

METODOLOGIA

El seminari es divideix en un nombre acordat de sessions de treball, clarament diferenciades i en concordança, amb els tres grans blocs de el programa de continguts:

 • Bloc A: Aspectes tècnics relacionats amb el coneixement i domini del cos i de la veu
 • Bloc B: Aspectes vinculats amb el procés de comunicació.
 • Bloc C: Aspectes vinculats amb la situació.

Es tracta de relacionar en tot moment l'àrea del saber (coneixement) amb l'àrea del saber fer (habilitats), a partir de propostes de treball individual i / o col·lectiu.

Es treballarà amb materials propis d'àmbit professional (discursos, intervencions públiques, ponències i / o altres actes comunicatius) i plans de treball individualitzats i ajustats a la realitat i expectatives de cadascun dels participants.

Hi ha opcions per treball individual o per grups.

Els models de treball poden reforçar aspectes de la persona o aspectes de treball i cohesió d'equips. Models per coachings inicials i / o per a treballs d'assessoria específica avançada.


PREUS, ESPAI I OPCIONS DE SESSIONS

Sessió individual, preu per hora: 80 euros
Grups reduïts, de 4 a 6 persones, preu per hora: 100 euros
Sessions presencials o online

Les sessions es poden realitzar en tres tipus d'espai:

 • A / sala àmplia i diàfana preparada per a treballs expressius, de veu i cos
 • B / sala pròpia (organització, empresa) amb un requeriment mínim d'espai de 6 x 4 metres
 • C / per videoconferència en espai personal o corporatiu